Bijzondere manier herdenken

Vandaag 13 Maart 2013 wordt er stilgestaan bij het busongeluk in Zwitserland een jaar geleden. En wel op een heel bijzondere manier. Heel actief met een brede betrokkenheid. Een initiatief waar ieder op zijn of haar manier een ‘steentje’aan kan bijdragen. Kijk hier het filmfragment en artikel geschreven door het Belgische jeugdjournaal;

Wat vooraf ging aan deze herdenking is al een half jaar van actieve rouw; lees hier het artikel in de Gazette van Antwerpen van 27-6-2012

‘Ster’ aan school in Heverlee brengt busramp in herinnering

Enkele leerkrachten van de Sint-Lambertusschool in  Heverlee hebben woensdagmiddag het ‘ster-project’ voorgesteld.  Daarmee wil de school blijvend uiting geven aan de gevoelens van  solidariteit en verbondenheid met de 28 slachtoffers en nabestaanden van de  busramp in het Zwitserse Sierre. In Heverlee verloren 7 kinderen uit  de 6e klas en 2 leerkrachten het leven bij het ongeval.

De kinderen uit de 6e klas maakten met legoblokjes een grote witte  ster waarin ook 28 lichtjes verwerkt werden. Rond de ster kan iedereen  op een bord een klein legomannetje met zijn naam en een kleine  boodschap aanbrengen. Alle kinderen en leerkrachten van de school en  ouders deden dat al. Binnenkort krijgen ook de school in Lommel en  collega’s van de buschauffeurs de kans.

Bord zal alsmaar groeien

“Na de zomer zullen we dit bord aan de straatkant hangen en kunnen  ook anderen een mannetje aanbrengen. We denken in de eerste plaats  aan organisaties waar de overleden kinderen lid van waren en de  buurt. Er is plaats voor 7000 mannetjes. Desnoods maken we een tweede  bord. Bedoeling is dat het alsmaar groeit”, zegt meester Kristof die  het project begeleidde.

Juffrouw Annemie, die de kinderen van de 6e klas na de busramp  opving, getuigde dat kinderen gaandeweg meer en meer onder mekaar over  het gebeuren gingen praten en dat zijzelf vooral veel geluisterd had.  Op vader- en moederdag brachten ze de ouders van de overleden  kinderen pakjes.

In eerste instantie was ze in de klas vooral met creatieve dingen  bezig, maar na de paasvakantie werden de schoolse activiteiten  hervat. “Alle kinderen hebben de eindtermen gehaald en kunnen overstappen  naar het secundair onderwijs. Ze verdienen een pluim want ze hebben  keihard gewerkt”, aldus de leerkracht.

Hier nog een link naar dit bijzondere project: De ster die nooit dooft.